Service

Akademiuddannelsen i salg og markedsføring

Formålet med 'service' er at give dig en forståelse af grundlæggende service og kompetence til at agere i forhold til forskellig serviceadfærd, tilpasse egen adfærd og kommunikation til forskellige kunder/borgere. Derved opnår du bedre serviceresultater.

Gå direkte til tilmelding

Med 'service' får du også en introduktion til grundlæggende teknikker i forbindelse med at planlægge, gennemføre og følge op på god service, samt forståelse for vigtigheden af at arbejde med serviceholdninger og arbejde med egen rolle som servicegiver og deltager i et serviceteam.

Målgruppe

'Service' er for:

 • medarbejdere, der til daglig har kontakt med enten kunder eller borgere
 • medarbejdere, som samtidig mangler redskaber til selve kundekontakten og kommunikationen med kunden samt at få defineret, hvad service er på deres arbejde og forståelse for værdien af god service.

Indhold

 • Servicebegrebet – hvad er god service?
 • Holdninger til god service – både individuelt og i team
 • Personlig planlægning & effektivitet
 • Transaktionsanalyse og assertion
 • Personprofiler
 • Spørgeteknik og aktiv lytning
 • Servicedialogen
 • Service på forskellige platforme
 • Reklamationsbehandling
 • Målsætning i service
 • Telefonen som redskab
 • Kø-teori og belastning
 • Team og motivation

Dit udbytte

Du får indsigt i:

 • udviklingsbaseret viden om centrale metoder og modeller inden for service og serviceholdninger
 • praksis, teori og metode i forhold til, hvilke personlige egenskaber der er vigtige i servicearbejdet
 • praksis omkring, hvordan personlighed og kommunikationsform kan påvirke servicen
 • hvordan centrale teorier om kommunikation er væsentlige omdrejningspunkter i servicearbejdet
 • egne styrker og svagheder i servicesammenhæng ud fra personprofilanalyse
 • service individuelt og i teams
 • hvordan servicemedarbejderen håndterer reklamationer
 • service som en del af implementeringen af virksomhedens værdier, hvor værdierne omsættes til handling

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter forløbet med en mundtlig eksamen, der har afsæt i en erhvervscase. Du får karakter efter 7-trinsskalaen. 'Service' giver 5 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Service' er et fag på akademiuddannelsen i salg og markedsføring, der er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160. 

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej