Marketingplanlægning og -forhandling

Svarer til faget markedsføring og forhandling på akademiuddannelsen i salg og markedsføring

’Marketingplanlægning og -forhandling ’ er for dig, der vil styrke dine kompetencer inden for markedsføring.

Gå direkte til tilmelding

Du lærer at planlægge, udvikle og implementere markedsføringsplaner. Du får kompetence til at gennemføre kulturanalyser og vurdere interkulturelle kompetencer. Og du bliver klædt på til at gennemføre forhandlinger og til at forstå forhandlingsprocessens forskellige trin og faser.

Indhold

 • Markedsføringsplanlægning og –implementering
 • Forhandlingsteknik, -kommunikation og –proces
 • Kulturparametre, -teori og -analyse
 • Udarbejdelse af markedsførings- og handlingsplaner
 • Juridiske forhold

Dit udbytte

’Marketingplanlægning og -forhandling’ er for dig, der ønsker værktøjer til at:

 • udvikle og implementere virksomhedens markedsføringsaktiviteter – nationalt og internationalt
 • forhandle professionelt i salgs- og markedsføringsrelaterede situationer
 • planlægge, håndtere og gennemføre en forhandling og vurdere alle forhandlingsprocessens trin og faser
 • foreslå og udvælge løsningsmuligheder i form af markedsføringstiltag, handlingsplaner, kulturanalyser og forhandlingsteknikker
 • forstå og inddrage kulturparametre og tværkulturelle problemstillinger i arbejdet med virksomhedens markedsføring
 • anvende relevante juridiske forhold – fx aftaleret og markedsføringslovgivning

Eksamen og ECTS-point

’Marketingplanlægning og -forhandling' afsluttes med en mundtlig eksamen kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave. Faget giver til 10 ECTS-point. 

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Marketingplanlægning og -forhandling' er et fag på akademiuddannelsen i salg og markedsføring, der er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160. 

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej