Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelse i salg og markedsføring

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af tre obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag, der svarer til 50 ECTS-point, før du begynder på afgangsprojektet. 

Download studieordning

Uddannelsen er fleksibel. Du kan vælge at tage en hel akademiuddannelse eller blot tage enkelte fag.

Klik på de enkelte fag for mere information:

Obligatoriske fag

Marketingstrategi og forretningsudvikling (10 ECTS)
Markedsinformation og -analyse (10 ECTS)
Marketingplanlægning og -forhandling (10 ECTS)

Valgfag

Valgfag skal udgøre 20 ECTS-point. Du skal vælge valgfag svarende til minimum 5 ECTS-point inden for det merkantile fagområde. Du kan derudover frit vælge valgfag svarende til 15-ECTS-point fra andre fagområder.

Se oversigt over fagområder >>

Vi udbyder følgende valgfag på akademiuddannelsen i salg og markedsføring:

Digital markedsføring (10 ECTS)
Digital Marketing (undervisning på engelsk) (10 ECTS)
E-handel (10 ECTS)
Erhvervsret (10 ECTS)
Salgspsykologi og grundlæggende salg (10 ECTS)
Strategisk salg (10 ECTS)

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt - salg og markedsføring (10 ECTS)

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig

Study4player

Få en individuelt tilrettelagt uddannelse med online undervisning og mentorordning

Læs mere