Det personlige lederskab

Akademiuddannelsen i retail

Målet med 'det personlige lederskab' er at klæde dig på til at varetage personaleledelsesopgaver gennem indsigt i din egen lederrolle og lederudvikling.

Du bliver bl.a. i stand til at håndtere forskellige ledelsesstile, således at du bedst muligt leder den enkelte medarbejder i forhold til opgaven, engagementet og vedkommendes kompetencer. Du får også værktøjer til at anvende samtaler til forskellige situations- og personbestemte udfordringer, der sikrer størst effektivitet.

Målgruppe

'Det personlige lederskab' er målrettet ledere og kommende ledere. Er du den, som går forrest og viser vejen og ønsker at få styrket dit personlige lederskab, så vil du finde læring, værktøjer og motivation på dette fag.

Indhold

 • Egen lederrolle og ledelsesadfærd
 • DISC – kommunikation/motivation
 • Ledelse i 3 dimensioner, at lede dig selv, at lede andre og at lade sig lede
 • Situationsbestemt ledelse (SL II)
 • Udvikling af dit team gennem målsætning og succeskriterier
 • Samtaler
 • Konflikthåndtering og coaching
 • Den bedste medarbejder på pladsen
 • Rekruttering og fastholdelse af gode sælgere
 • Bemandingsplaner – IT-udstyret anvendes optimalt

Udbytte

'Det personlige lederskab' er for dig, der ønsker værktøjer til at kunne:

 • konkretisere mål for egen udvikling baseret på jobbets krav og forventninger
 • håndtere forskellige ledelsesstile, således at du effektivt leder den enkelte medarbejder i forhold til opgaven, engagementet og kompetencen bedst
 • kommunikere målsætninger for medarbejderne
 • anvende samtaler til forskellige situations- og personbestemte udfordringer, der sikrer effektivitet
 • optimere kædens bemandingssystem, for at sikre bedste mand på pladsen
 • håndtere stress under tempofyldte og omskiftelige forhold under hensyntagen til medarbejdere, kunder og butikkens profil
 • anvende ledelsesværktøjet, coaching, til brug i dagligdagen
 • tiltrække, udvikle og fastholde de bedste medarbejdere, der skaber værdi og resultater for butikken.

Eksamen og ECTS-point

'Det personlige lederskab' afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager afsæt i et lederprojekt. Du får karakter efter 7-trinsskalaen.

Du går til eksamen i akademifaget ”Det personlige lederskab i detailhandlen”, som giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Det personlige lederskab' er et fag på akademiuddannelsen i retail, der er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.