Butiksøkonomi

Akademiuddannelsen i retail

Formålet med 'butiksøkonomi' er at give dig en helhedsforståelse for centrale butiksøkonomiske problemstillinger.

På baggrund af viden, økonomiske analyser og løsningsmetoder kommer du til at forstå og anvende de centrale økonomiske problemstillinger til driftsoptimering i butikken. Du får viden om, hvordan man effektiviserer tid og opgaver for derved at skabe bedre økonomiske resultater.

Målgruppe

'Butiksøkonomi' er for dig, der til daglig har fokus på salg og som vil øge omsætning og indtjening ved at sælge mere til flere. 'Butiksøkonomi' henvender sig ligeledes til dig, som søger redskaber til at analysere og forstå de økonomiske KPI’er og udarbejde konkrete handlingsplaner, der sikrer mulighed for bedre økonomiske resultater.

Indhold

Regnskaber og nøgletal

 • Forståelse
 • Analyse
 • Udfordringer/Fokus områder/handling

Kædens/butikkens økonomiske udfordringer

 • Hvordan øges salg pr. ekspedition BS/Antal kr. pr. ekspedition BQ/INDEX/Fortjenesten BF?
 • Hvordan minimeres omkostningerne?
 • Fokus på svind
 • Benchmarking

Hvordan differentierer vi os i markedet?

 • Holdning og adfærd
 • Økonomiske udfordring
 • Udvikling i branchen, der sikrer økonomiske resultater.

Salgsoptimering og økonomisk gevinst

 • Effektivisering af tid og opgaver
 • Eksekvering af kampagne og butiksaktiviteter
 • Salgsklare medarbejdere med økonomisk forståelse og indsigt
 • Målstyret salg og personlig opfølgning på nøgletal

Dit udbytte

Med 'butiksøkonomi' får du kompetencer til at:

 • anvende nøgletal til vurdering af den økonomiske udvikling i butikken
 • implementere handlinger, der sikrer større BS/BQ og herved skaber endnu bedre resultater
 • sætte aktiviteter i gang, der tager udgangspunkt i den økonomiske situation og som sikrer, at butikken differentierer sig i forhold markedet
 • anvende værktøjer, hvor du kan benchmarke butikkens situation med markedet
 • håndtere samtaler med personalet omkring effektivisering af de økonomiske handlingsplaner for butikken
 • driftsoptimere i butikken med henblik på ressourceforbrug på både opgaver og kompetencer.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter forløbet med en mundtlig eksamen, der har afsæt i en erhvervscase. Du får karakter efter 7-trinsskalaen. ”Butiksøkonomi” giver 5 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Butiksøkonomi' er et fag på akademiuddannelsen i retail, der er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.