Nyt samarbejde om uddannelsesløft til butiksansatte

Der er brug for mere målrettet efteruddannelse til ledere og lederaspiranter i detailbranchen. Det mener Dansk Erhverv og HK. Derfor lancerer Erhvervsakademi Aarhus og Handelsfagskolen et nyt attraktivt uddannelsestilbud til butiksansatte – det første af sin slags i Jylland.

Detailfolk.dk: Ny uddannelse til butiksansatte og ledere >>

23-årige Jonas Koch tager en videregående uddannelse sideløbende med sit fuldtidsjob som butiksassistent i Inspiration i Aarhus. Han er den eneste på sin arbejdsplads, der er i gang med en uddannelse.

"I en tid med hård konkurrence er dygtige medarbejdere det eneste rigtige. Hvis jeg på sigt vil mere med mit arbejdsliv end bare at stå bag kassen, så er jeg nødt til at videreuddanne mig," fortæller Jonas Koch, der de sidste tre år har arbejdet som ekspedient i isenkramkæden.

Videregående uddannelse inden for retail

På Erhvervsakademi Aarhus er en akademiuddannelse i retail ikke en nyhed. Men det er nyt, at uddannelsen nu udbydes som et samlet forløb i samarbejde med Handelsfagskolen, som er et af landets største uddannelsessteder for butiksassistenter.

"Vi har forsøgt at forene de bedste kompetencer for at skabe et værdifuldt tilbud til ansatte i detailbranchen. Handelsfagskolen har særlig viden om deltagernes hverdag. På erhvervsakademi Aarhus har vi bred erfaring med videregående uddannelser, og vi lægger vægt på at formidle teorien på en praksisnær måde med udgangspunkt i deltagernes hverdag," siger markedschef Brian Kruse Jacobsen fra Erhvervsakademi Aarhus.

Akademiuddannelsen i retail er målrettet butikschefer og lederaspiranter. Uddannelsen tages over to til tre år, mens man er i job. Der er både aften- og dagsforløb, så man kan tilrettelægge et uddannelsesforløb, som passer til ens hverdag. Uddannelsen svarer til en kort videregående uddannelse.

Få detailansatte har en videregående uddannelse

Trods det, at millioner af kroner er øremærket til formålet, så er det de færreste butiksansatte, der efteruddanner sig. Samtidig viser tal fra HK, at kun 3 % af forbundets handelsansatte medlemmer har en videregående uddannelse.

"Der er et stort efterslæb på uddannelsesområdet. Derfor er det glædeligt, at der nu kommer et samlet uddannelsestilbud til denne faggruppe," siger sektorformand Cliff Præstegaard fra HK Handel Østjylland.

Der er penge til uddannelse

Ifølge en opgørelse fra HK er der alene fra private arbejdsgivere opsparet op mod fem mio. kr. til efter- og videreuddannelse. Dansk Erhverv og HK har ansat fire uddannelsesambassadører, som de næste to år skal gøre opmærksom på muligheden for at få betalt en uddannelse.

Marianne Thejl Jespersen er en af de fire nye uddannelsesambassadører: ”Der er gode muligheder for at få finansieret sin efteruddannelse via forskellige kompetencefonde og offentlige midler. Men det er de færreste, der kender til denne mulighed eller benytter sig af den. Det vil vi nu gøre noget ved.”

Marianne fortæller, at målet er at løfte uddannelsesniveauet: "Vi arbejder med kompetenceløft på alle niveauer både fra ufaglært til faglært og fra faglært til videregående niveau: Samtidig har vi fokus på lederuddannelse af nye ledere. Mere uddannelse virker dobbelt på både indtjening, medarbejdertilfredshed og fastholdelse af medarbejdere.”