Kemi og kemisk regning

Akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi

Med faget 'kemi og kemisk regning' får du en både teoretisk og praktisk introduktion til kemi, kemiske reaktioner og kemiske regne færdigheder.

Vi anbefaler at du tager faget ’kemi og kemisk regning’ samtidig med faget ’analytisk kemi’. De to fag læses sammen, og er du tilmeldt begge fag. Efter forløbet afsluttes hvert fag med en eksamen. Du kan naturligvis også tilmelde dig fagene enkeltvis, og du vil da få udarbejdet en individuel læseplan.

Indhold

 • Organisk og uorganisk nomenklatur
 • Reagensfremstilling
 • Syre/base reaktioner
 • Redox reaktioner
 • Syntese og reaktionskinetik
 • Kvalitativ og kvantitativ analyse

Dit udbytte

Når du har taget 'kemi og kemisk regning' har du:

 • kendskab til grundstoffer og kemiske forbindelser
 • forståelse for organisk og uorganisk nomenklatur
 • kompetencer til at opstille og afstemme kemiske reaktioner
 • kompetencer til a foretage mængdeberegninger ved kemiske reaktioner og analyser
 • forståelse for reaktionskinetik

Undervisningen

Undervisningen vil være en blanding af selvstudie, undervisning i klasselokale samt praktisk undervisning i laboratorium.  Kurset forløber over 8 uger, og undervisningspunkter og omfang variere fra uge til uge.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en skriftlig afrapportering af gennemført praktisk arbejde. Kemi og kemisk regning giver 5 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Kemi og kemisk regning' er et fag på akademiuddannelsen proces-, laboratorie- og fødevareteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.