Forsøgs- og projektstyring

Med faget 'forsøgs- og projektstyring' bliver du klædt på til aktivt at kunne planlægge, gennemføre og evaluere mindre forsøg og projekter på en struktureret metode.

Du lærer at planlægge forsøg og undersøgelser, vurdere dataindsamlingsmetoder, vurdere og kvalitetssikre data og at afrapportere aktiviteterne.

Indhold

Forsøgs- og undersøgelsesmetoder

 • Valg, vurdering og udarbejdelse af forsøgs- og undersøgelsesplaner.

Metoder til dataindsamling

 • Kvalitetssikring af dataindsamling
 • Statistisk behandling af data
 • Evaluering og kvalitetssikring af data.

Projektstyring

 • Projektplanlægning, herunder projektorganisatoriske grundelementer og projekttyper
 • Etablering af projektorganisation
 • Opstilling af projektmål, kvalitetskrav og tidsplaner (f eks GANTT kort)
 • Projektstyring, herunder opfølgning på projektmål, kvalitetskrav, tidsplaner og ressourceforbrug
 • Rapportering, risikovurdering, SWOT analyse og evaluering.

Kommunikation

 • Skriftlig og mundtlig præsentationsteknik
 • Valg og anvendelse af relevante præsentationsformer
 • Planlægning, strukturering og gennemførsel af en præsentation i relation til målgruppen
 • Afrapportering i relation til det gennemførte projekt.

Eksamen og ECTS

'Forsøgs- og projektstyring' afsluttes med en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt med ekstern censur

'Forsøgs- og projektstyring' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.