Analytisk kemi

Akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi

Med 'analytisk kemi' får du en introduktion til praktisk analytisk kemi, eksemplificeret ved kromatografiske og fotometriske metoder.

Vi anbefaler at du tager faget ’analytisk kemi’ samtidig med faget ’kemi og kemisk regning’. De to fag læses sammen, og er du tilmeldt begge fag. Efter forløbet afsluttes hvert fag med en eksamen. Du kan naturligvis også tilmelde dig fagene enkeltvis, og du vil da få udarbejdet en individuel læseplan.

Målgruppe

Analytisk kemi er en del af akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi, men anbefales også til dig der arbejder som laborant eller teknikker og ønsker at opdatere dine kompetencer inden for analytisk kemi. 

Indhold

  • Metoder og teknikker i kemiske analyser
  • Kvantificeringsprincipper
  • Principper for kvalitetssikring af udstyr, metoder og resultater i det kemiske laboratorium
  • Beregninger af reagenser og opløsninger
  • Instrumentering

Dit udbytte

Når du har taget 'analytisk kemi' kan du:

  • udvælge, klargøre og anvende basalt analyseudstyr
  • udføre kemiske analyser
  • foretage simpel metodeoptimering
  • kvalitetssikre og vurdere kemiske analyseresultater
  • foretage og anvende kvantitative beregninger.

Undervisningen

Undervisningen vil være en blanding af selvstudie, undervisning i klasselokale samt praktisk undervisning i laboratorium.  Kurset forløber over 8 uger, og undervisningspunkter og omfang variere fra uge til uge.

Eksamen og ECTS

'Analytisk kemi' afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en skriftlig afrapportering af gennemført praktisk arbejde. Bedømmelse sker efter 7-trinsskalaen. 'Analytisk kemi' giver  5 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Analytisk kemi' er et fag på akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.