Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af to obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag svarende til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet.

Du kan tone uddannelsen i tre retninger alt efter interesseområde. På Erhvervsakademi Aarhus udbyder vi fagene inden for retningen laboratorieteknologi.

Med en uddannelsesretning får du en fokuseret uddannelse, men begrænset mulighed for selv at vælge valgfag. Du kan også vælge at tage uddannelsen uden retning og selv sammensætte valgfag. 

Klik på de enkelte fag for mere information:

Obligatoriske fag

Forsøgs- og projektstyring (10 ECTS)
Proces og metode (10 ECTS)

Laboratorieteknik

Bioteknologi (10 ECTS)
Analytisk Kemi (5 ECTS)

Valgfag

På uddannelsesretningerne 'laboratorieteknik' kan du vælge valgfag svarende til 15 ECTS-point. 

Hvis du ikke vælger en uddannelsesretning, skal valgfag udgøre 30 ECTS-point. Du skal minimum vælge valgfag svarende til 15 ECTS-point inden for fagområdet service, produktion, it, bygge og anlæg. Du kan derudover frit vælge valgfag fra andre fagområder, men de må højst udgøre 15 ECTS-point. 

Se oversigt over fagområder >>

Vi udbyder i øjeblikket følgende valgfag på akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi:
Kemi og kemisk regning (5 ECTS)

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt - Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi (10 ECTS)

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig

Download studieordning