Praktiske oplysninger

Akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi

Undervisning

Undervisningen foregår i dagtimerne.

Sted

Undervisningen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Hasselager Allé 8
8260 Viby J

Find vej >>

Indledende fag og studieteknik

Inden du starter kan du tage en række indledende fag ’indledning til kemi og kemiske beregninger’ og ’indledende teknisk matematik'.

Inden studiestart har du desuden mulighed for at tage et kursus i studieteknik.

Eksamen

Du finder info  mere om regler, retningslinjer og klagevejledninger i forbindelse med eksamen her >>

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her >>