Akademiuddannelse i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi

En akademiuddannelse i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi er for dig, der selvstændigt og på et fagligt og metodisk grundlag vil kunne varetage arbejde med at analysere, planlægge, vurdere og gennemføre tekniske problemstillinger i fødevareindustrien, den kemiske industri, den bioteknologiske industri eller i en privat eller offentlig virksomhed.

Når du har taget akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi, kan du varetage funktioner på specialist- eller mellemlederniveau, såsom tekniker, specialist, teamleder eller projektleder.

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig

Gratis videreuddannelse for 10.000 kr. om året - først til mølle

Faglærte og ufaglærte, som er i job, kan få dækket deltagerbetaling med op til 10.000 pr. år. Det er først til mølle. Læs mere