Akademiuddannelse i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi

En akademiuddannelse i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi er for dig, der selvstændigt og på et fagligt og metodisk grundlag vil kunne varetage arbejde med at analysere, planlægge, vurdere og gennemføre tekniske problemstillinger i fødevareindustrien, den kemiske industri, den bioteknologiske industri eller i en privat eller offentlig virksomhed.

Når du har taget akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi, vil du kunne varetage funktioner på specialist- eller mellemlederniveau såsom tekniker, specialist, teamleder eller projektleder.

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig