Kemi og kemisk regning

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget 'kemi og kemisk regning' får du en både teoretisk og praktisk introduktion til kemi, kemiske reaktioner og kemiske regne færdigheder.

Vi anbefaler, at du tager faget ’kemi og kemisk regning’ samtidig med faget ’analytisk kemi’. De to fag læses sammen. Efter forløbet afsluttes hvert fag med en eksamen. Du kan naturligvis også tilmelde dig fagene enkeltvis, og så vil du få udarbejdet en individuel læseplan.

Indhold

 • Organisk og uorganisk nomenklatur
 • Reagensfremstilling
 • Syre/base reaktioner
 • Redox reaktioner
 • Syntese og reaktionskinetik
 • Kvalitativ og kvantitativ analyse

Dit udbytte

Når du har taget 'kemi og kemisk regning', har du:

 • kendskab til grundstoffer og kemiske forbindelser
 • forståelse for organisk og uorganisk nomenklatur
 • kompetencer til at opstille og afstemme kemiske reaktioner
 • kompetencer til at foretage mængdeberegninger ved kemiske reaktioner og analyser
 • forståelse for reaktionskinetik

Undervisningen

Undervisningen vil være en blanding af selvstudie, undervisning i klasselokale samt praktisk undervisning i laboratorium. Faget forløber over 8 uger, og undervisningspunkter og omfang varierer fra uge til uge.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en skriftlig afrapportering af gennemført praktisk arbejde. 'Kemi og kemisk regning' giver 5 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "kemi og kemisk regning" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt