Forsøgs- og projektstyring

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget 'forsøgs- og projektstyring' bliver du klædt på til aktivt at planlægge, gennemføre og evaluere mindre forsøg og projekter på en struktureret metode.

Du lærer at planlægge forsøg og undersøgelser, vurdere dataindsamlingsmetoder, vurdere og kvalitetssikre data og at afrapportere aktiviteterne.

Indhold

Forsøgs- og undersøgelsesmetoder

 • Valg, vurdering og udarbejdelse af forsøgs- og undersøgelsesplaner

Metoder til dataindsamling

 • Kvalitetssikring af dataindsamling
 • Statistisk behandling af data
 • Evaluering og kvalitetssikring af data

Projektstyring

 • Projektplanlægning, herunder projektorganisatoriske grundelementer og projekttyper
 • Etablering af projektorganisation
 • Opstilling af projektmål, kvalitetskrav og tidsplaner (f eks GANTT kort)
 • Projektstyring, herunder opfølgning på projektmål, kvalitetskrav, tidsplaner og ressourceforbrug
 • Rapportering, risikovurdering, SWOT analyse og evaluering

Kommunikation

 • Skriftlig og mundtlig præsentationsteknik
 • Valg og anvendelse af relevante præsentationsformer
 • Planlægning, strukturering og gennemførsel af en præsentation i relation til målgruppen
 • Afrapportering i relation til det gennemførte projekt

Eksamen og ECTS

Faget 'Forsøgs- og projektstyring' afsluttes med en mundtlig prøve på baggrund af et projekt. Der er ekstern censur. Faget giver 10 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "forsøgs- og projektstyring" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt