Bioteknologi

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med 'bioteknologi' får du både teoretisk og praktisk introduktion til bioteknologi. Du opnår også forståelse for fermentationsteknikker, samt oprensning og kvantificering af rekombinant enzym.

Målgruppe

'Bioteknologi' er en del af akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi, men anbefales også til dig der arbejder som laborant eller tekniker og ønsker at opdatere dine kompetencer inden for bioteknologi.

Indhold

 • Mikroorganismers opbygning, ernæring og metabolisme
 • Mikroorganismers vækst og fermenteringsteknik
 • Genmodificering af mikroorganismer
 • Anvendelse af GMO i industriel produktion
 • Proteiner og enzymer
 • Oprensning af proteiner og enzymer samt kvali- og kvantitative analyser
 • Enzym kinetik

Dit udbytte

Med 'bioteknologi' får du:

 • teoretisk viden omkring eu- og prokaryotiske organismer
 • forståelse for fermentering og bioreaktor
 • kendskab til kloning og genmodificering
 • kompetencer til at oprense proteiner og enzymer og bestemme disse kvalitativt og kvantitativt
 • kompetencer til at planlægge, udføre og dokumentere fermenteringsforsøg.

Undervisningen

Undervisningen vil være en blanding af selvstudie, undervisning i klasselokale samt praktisk undervisning i laboratorium. Kurset forløber over 8 uger, og undervisningspunkter og omfang variere fra uge til uge.

Eksamen og ECTS-point

'Bioteknologi' afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en skriftligt afrapportering af gennemført praktisk arbejde. Bedømmelsen sker efter 7-trinsskalaen. Faget giver 10 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "bioteknologi" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt