Akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi

En efteruddannelse er for dig, der gerne vil lære at arbejde selvstændigt med at analysere, planlægge, vurdere og gennemføre tekniske problemstillinger på et fagligt og metodisk grundlag.

De kompetencer er både vigtige i fødevareindustrien, den kemiske industri, den bioteknologiske industri og i mange private og offentlige virksomheder.

Når du har taget akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi, kan du varetage funktioner på specialist- eller mellemlederniveau, såsom tekniker, specialist, teamleder eller projektleder.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af to obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag svarende til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet.

Du kan generelt tone uddannelsen i tre retninger, men på Erhvervsakademi Aarhus udbyder vi kun fagene inden for retningen laboratorieteknologi.

Med en uddannelsesretning får du en fokuseret uddannelse, men begrænset mulighed for selv at vælge valgfag.

Du kan også vælge at tage uddannelsen uden retning og selv sammensætte valgfag.

Obligatoriske fag

Forsøgs- og projektstyring (10 ECTS)

Proces og metode (10 ECTS - faget udbydes dog ikke i Aarhus)

Obligatoriske fag på uddannelsesretning 'laboratorieteknologi':

Bioteknologi (10 ECTS)

Analytisk kemi (5 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Valgfag

På uddannelsesretningen 'laboratorieteknik' skal du tage valgfag, der svarer til 15 ECTS-point.

Hvis du ikke vælger en uddannelsesretning, skal valgfag udgøre 30 ECTS-point. Du skal minimum vælge valgfag svarende til 15 ECTS-point inden for fagområdet service, produktion, it, bygge og anlæg. Du kan derudover frit vælge valgfag fra andre fagområder, men de må højst udgøre 15 ECTS-point.

Vi udbyder i øjeblikket følgende valgfag på akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi:

Kemi og kemisk regning (5 ECTS)

Studieordning

Gå på opdagelse i studieordningen for akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi (pdf)

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi, hvis du opfylder optagelseskravene - eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

Direkte adgang

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du opfylde én af følgende betingelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring, som du har fået sideløbende med, eller efter, endt adgangsgivende eksamen:

  1. En relevant erhvervsuddannelse
  2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
  3. En relevant grunduddannelse for voksne
  4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

Individuel vurdering

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer, som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse. Anerkendelse kan gives i form af:

  1. Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene, eller dele af dem.
  2. Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresamtale.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Uddannelsen gennemføres typisk som dagundervisning. Der tilmeldes og betales pr. fag, og dertil kommer udgifter til bogindkøb.

Ingen kurser fundet

Mie Boldsen Gaye

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Mie Boldsen Gaye

uddannelsessekretær

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6169