Event management

Akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi

Med ’event management’ bliver du kvalificeret til at afvikle et event, uanset størrelse, fra idé til gennemførsel og efterfølgende evaluering.

Gå direkte til tilmelding

Du får ledelseskompetencer, som du kan anvende i designprocessen, analysen, planlægningen, budgetlægningen og finansiering i forbindelse med afholdelse af events.

Indhold

 • Design af events set i en oplevelsesøkonomisk kontekst
 • Forskellige typer af events
 • Projektledelsesværktøjer
 • Teamsætning
 • Ledelse af frivillige
 • Projekt- og økonomistyring
 • Risikostyring og kriseledelse
 • Fundraising
 • Idéudvikling og -vurdering
 • Events i praksis.

Udbytte

'Event management' er for dig, der ønsker værktøjer til at kunne:

 • anvende centrale projektledelsesværktøjer, herunder behovsanalyse, målopsætning, interessent- og risikoanalyse
 • designe og udvikle nye idéer og koncepter til events
 • indgå som projektleder eller projektdeltager i event management
 • finde eventens interessenter og håndtere involveringen af disse
 • formidle idéerne og tankerne bag forskellige interessenter og målgrupper
 • idésælge til interessenter
 • planlægge og styre en event i praksis, således at der frembringes events med større rentabilitet og effektivitet.

Eksamen og ECTS

’Event management’ afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og disposition. ’Event management’ giver 10 ECTS-point

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Event management' er et fag på akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi, som er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej