Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af to obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag svarende til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet.

Download studieordning

Klik på de enkelte fag for mere information:

Obligatoriske fag

Valgfag

Ud over de udbudte valgfag på akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi kan der vælges valgfag inden for det merkantile fagområde. Du kan derudover frit vælge valgfag fra andre fagområder, men de må højst udgøre 15 ECTS-point.

Se oversigt over fagområder >>

Vi anbefaler følgende valgfag indenfor det merkantile område

Vi anbefaler følgende valgfag inden for de øvrige områder

Se oversigt over alle vores fag >>

Afgangsprojekt

 

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig