Praktiske oplysninger

Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi

Tid og sted

Undervisningen foregår hovedsageligt i dagstimerne mellem 9-15.30.

Undervisningen finder sted på

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Kursus i studieteknik

Inden studiestart har du mulighed for at tage et kursus i studieteknik.

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Eksamen

Du finder info  mere om regler, retningslinjer og klagevejledninger i forbindelse med eksamen her