Statistik

Akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring

Med faget 'statistik' får du viden om grundlæggende statistiske begreber, modeller og indsamlingsmetoder, så du kan udarbejde og fortolke økonomiske analyser.

Indhold

  • Beskrivende statistik og grundlæggende sandsynlighedsregning
  • Stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger
  • Konfidensintervaller og hypotesetest
  • x2 test (antalstabeller og goodness og fit)
  • Ensidig variansanalyse
  • Regressionsanalyse
  • Stikprøveudvælgelse.

Eksamen og ECTS

'Statistik' afsluttes med en 4 timers skriftlig prøve med intern censur. 'Statistik' giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Statistik' er et fag på akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring, der er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.