Regneark til økonomistyring

Akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring

Det er målet med 'regneark til økonomistyring, at du bliver i stand til at anvende regneark til at analysere og vurdere dataudtræk fra virksomhedens økonomisystemer og løsning af mindre statistiske opgaver.

Du bliver ligeledes i stands til opbygge konkrete økonomiske modeller, så du kan tage aktivt del i virksomhedens anvendelse regneark til løsning af økonomiske og ledelsesmæssige problemstillinger.

Du opnår således en række kompetencer, som gør det muligt at anvende teorien fra fagene ’erhvervsøkonomi’ og ’økonomistyring i praksis’ i en praktisk sammenhæng.

Indhold

  • Økonomiske modeller
  • Dataanalyse
  • Økonomisk statistik
  • Inddragelse af studie- og fagrelevant praksis 

Eksamen og ECTS

'Regneark til økonomistyring' afsluttes med en 4 timers skriftlig prøve med intern censur. 'Regneark til økonomistyring' giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Regneark til økonomistyring' er et fag på akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring, der er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.