Økonomistyring i praksis

Akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring

Få omsat din teoretiske viden om erhvervsøkonomi til praktisk anvendelse – og bliv kvalificeret til at tage aktivt del i virksomhedens økonomistyring.

Dit udbytte

Med 'økonomistyring i praksis' bliver du klogere på sammenhængene mellem de teoretiske modeller og det praktiske arbejde med økonomistyring. Du får viden om budgetter, økonomirapportering, investering og finansiering, som du kan anvende direkte i dit daglige arbejde.

Indhold

  • Omsætning af teori til praksis
  • Nøgletal som styringsværktøj (KPI)
  • Budget og budgetkontrol
  • Totalbudgettets bestanddele
  • Intern budgetopfølgning, herunder standardbegrebet
  • Intern økonomirapportering
  • Investering – herunder optimal levetid og differensinvesteringer
  • Finansiering

Eksamen og ECTS

'Økonomistyring i praksis' afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med erhvervscase, der er ekstern censur. 'Økonomistyring i praksis' giver 10 ECTS-point.

Anbefalinger

Vi anbefales, at du har gennemført faget 'erhvervsøkonomi', inden du starter på 'økonomistyring i praksis'.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Økonomistyring i praksis' er et fag på akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring, der er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.