Erhvervsøkonomi

Akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring samt akademiuddannelsen i skatter og afgifter

Erhvervsøkonomi giver dig en helhedsopfattelse af virksomheders økonomi og de mange parametre, der spiller ind på god, økonomisk planlægning. God økonomi er grundlaget for en sund forretning. Men skal du give effektiv økonomisk rådgivning, har du brug for at kende til alle virksomhedens økonomiske processer, og hvordan de spiller sammen.

Indhold

  • Introduktion til Excel og matematik 
  • Virksomhedens afsætnings- og omkostningsforhold
  • Aktivitetsoptimering
  • Totalbudgettering
  • Investering og finansiering
  • Inddragelse af studie- og fagrelevant praksis.

Eksamen og ECTS

'Erhvervsøkonomi' afsluttes med en 4 timers skriftlig prøve med ekstern censur

'Erhvervsøkonomi' giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Erhvervsøkonomi' er et fag på akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring samt akademiuddannelsen i skatter og afgifter, der begge er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.