Uddannelsens opbygning

- akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af to obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag svarende til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet.

Vi anbefaler, at du tager faget erhvervsøkonomi, før du begynder på faget økonomistyring i praksis.

Klik på de enkelte fag for mere information:

Obligatoriske fag

Erhvervsøkonomi (10 ECTS)
Økonomistyring i praksis (10 ECTS)

Valgfag

Valgfag skal udgøre 30 ECTS-point. Du skal min. vælge valgfag svarende til 20 ECTS-point inden for det merkantile fagområde. Du kan derudover frit vælge valgfag fra andre fagområder, men de må højst udgøre 10 ECTS-point.

Se oversigt over fagområder >>

Vi anbefaler følgende valgfag:
Årsrapport og regnskabsanalyse (10 ECTS)
Regneark til økonomistyring (10 ECTS)
Global økonomi (10 ECTS)
Statistik (10 ECTS)

Se oversigt over alle vores fag >>

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt - økonomi og ressourcestyring (10 ECTS)

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig

Download studieordning