Virksomhedens miljøpåvirkninger: miljø- og naturforståelse, spildevand, affald og afkast

Akademiuddannelsen i miljøteknologi

Med faget 'virksomhedens miljøpåvirkninger: miljø- og naturforståelse, spildevand, affald og afkast' får du grundlæggende viden om, hvordan virksomhedens aktiviteter og biprodukter fx spildevand, affald og afkast, direkte og indirekte påvirker natur og miljø.

Indhold

  • Stofkredsløb CNPSO
  • Affald, spildevand og afkast – effekter på natur og miljø
  • Overfladevand, grundvand og naturtyper
  • Recipienter og belastning
  • Klimapåvirkninger

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du:

  • redegøre for stofkredsløb for C, N, P, S og O
  • redegøre for forventede effekter af eutrofiering, forurening og belastning på udvalgte recipienter
  • vurdere effekten af eutrofiering, forurening og belastning på udvalgte recipienter
  • anvende grundlæggende viden om miljø og naturforhold til at udvikle egen praksis
  • anvende viden og færdigheder til at forstå miljøteknologiske problemstillinger i en afgrænset sammenhæng fx væsentlige grundstoffers kredsløb i udvalgte naturtyper og viden om hvordan virksomhedens affald, spildevand og afkast kan påvirke natur og miljø

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en skriftlig eksamen. Prøven har ekstern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Virksomhedens miljøpåvirkninger: miljø- og naturforståelse, spildevand, affald og afkast' giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Virksomhedens miljøpåvirkninger: miljø- og naturforståelse, spildevand, affald og afkast' er et  fag på akademiuddannelsen i miljøteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.