Ressourcer - affald og genanvendelse

Akademiuddannelsen i miljøteknologi

Med faget 'Ressourcer - affald og genanvendelse' får du viden om og forståelse for opbygningen af affaldslovgivningen og principperne bag affaldsbehandling, -håndtering og genanvendelse.

Du lærer desuden om kommunikation i relation til affaldshåndtering.

Indhold

  • Affaldsbehandling i henhold til affaldshierarkiet (affaldsforebyggelse, affald til genanvendelse, affald til nyttiggørelse, affald til deponi)
  • Love/bekendtgørelser/vejledninger 
  • Klassificering af affald

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du:

  • håndtere, sortere og behandle affald i henhold til affaldshierarkiet og gældende lovgivning
  • formidle korrekt affaldsbehandling og -håndtering
  • udvikle og gennemføre målrettede løsninger inden for affaldsområdet
  • håndtere udviklingsorienterede situationer i forbindelse med virksomhedens affaldshåndtering
  • deltage i tværfagligt samarbejde omkring affaldsproblematikker

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig prøve som tager udgangspunkt i et eksamensportfolio. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Ressourcer - affald og genanvendelse' giver 5 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Ressourcer - affald og genanvendelse' er et fag på akademiuddannelsen i miljøteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.