Miljøprøvning: prøvetagning, måling og laboratorieanalyse

Akademiuddannelsen i miljøteknologi

Med faget 'miljøprøvning: prøvetagning, måling og  laboratorieanalyse' får du viden om og praktisk erfaring med metoder og procedurer inden for prøvetagning, miljømålinger samt relevante laboratorieanalyser i relation til miljøteknologi.

Du får ligeledes viden om kvalitetssikring samt vurdering af resultaters validitet.

Indhold

 • Udstyr, kalibrering og vedligeholdelse
 • Måle- og analyseteknik i relation til miljøteknologi
 • Prøveudtagnings
 • Statistik
 • Kvalitetssikring
 • Resultatberegninger og vurdering

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du:

 • anvende udvalgte prøvetagnings-, måle- og analysemetoder
 • betjene og kontrollere/kalibrere udvalgt måle- og analyseudstyr
 • foretage beregninger og vurdere resultater - herunder anvende simple statistiske metoder
 • dokumentere eget arbejde i henhold til gældende kvalitetssikringsregler
 • udfærdige prøveudtagningsplaner til specificerede miljøteknologiske opgaver
 • planlægge, udføre og dokumentere forløbet af miljøprøvninger
 • deltage i fagligt og tværfagligt arbejde omkring miljøprøvetagning og miljømålinger 

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig prøve som tager udgangspunkt i en skriftlig rapport over gennemført praktisk arbejde. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Miljøprøvning: prøvetagning, måling og  laboratorieanalyse' giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Miljøprøvning: prøvetagning, måling og laboratorieanalyse' er et fag på akademiuddannelsen i miljøteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.