Miljøplanlægning og miljøinnovation

Akademiuddannelsen i miljøteknologi

Med faget 'miljøplanlægning og miljøinnovation' får du kompetencer til at deltage i miljørigtig produktionsplanlægning og udvikling af miljøvenlige metoder/udstyr/produkter i virksomhedsregi.

Du bliver ligeledes i stand til at indgå i planlægningsopgaver, der vedrører miljø.

Indhold

  • Vurderinger af effekten af en belastning på kort/langt sigt
  • Vurdering af effekten af en forebyggende foranstaltning
  • Opsætning af måleprogrammer/overvågningsprogrammer
  • Innovation og miljøinnovation

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du:

  • bistå med at udpege kritiske målepunkter og udføre målinger
  • overvåge og evaluere gennemførte miljøforanstaltningers virkning
  • analysere miljøproblemernes årsager og virkninger og miljøkonsekvenser
  • indgå i udviklingsprojekter og innovative processer med viden om mulige miljøbelastninger for en given metode, udstyr eller produkt
  • indgå i miljøplanlægningsopgaver med viden om mulige miljøbelastninger 

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i et kort gruppeprojekt. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Miljøplanlægning og miljøinnovation' giver 5 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Miljøplanlægning og miljøinnovation' er et fag på akademiuddannelsen i miljøteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.