Miljøgodkendelse

Akademiuddannelsen i miljøteknologi

Med faget 'miljøgodkendelse' lærer du at udarbejde ansøgninger om miljøgodkendelse og deltage i arbejdet med ansøgning om omfattende miljøgodkendelser. Du lærer desuden at arbejde i henhold til miljøgodkendelser. 

Indhold

 • Miljøgodkendelser
 • Indsamling af data og informationer til ansøgning om miljøgodkendelse og miljøredegørelse,
 • Udarbejdelse af ansøgning om miljøgodkendelser,
 • Opfyldelse af krav i miljøgodkendelser i daglig drift,
 • Udarbejdelse af miljøredegørelser

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du:

 • anvende miljøgodkendelsen i det daglige miljøarbejde i en industrivirksomhed
 • anvende gældende bekendtgørelser og vejledninger på miljøgodkendelsesområdet
 • udarbejde enkle ansøgninger om miljøgodkendelser og fornyelse af miljøgodkendelser
 • deltage i udarbejdelsen af og vurdere miljøredegørelser og grønne regnskaber
 • deltage i vurdering af metoder til opfyldelse af miljøkrav
 • indgå i et fagligt samarbejde omkring udarbejdelse af en miljøgodkendelse

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig prøve som tager udgangspunkt i et kort gruppeprojekt. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Miljøgodkendelse' giver 5 ECTS point

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Miljøgodkendelse' er et fag på akademiuddannelsen i miljøteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.