Miljøforbedring og mærkning af produkter

Akademiuddannelsen i miljøteknologi

Med faget kan du udarbejde produktvurderinger fortrinsvis baseret på livscyklusbetragtninger og deltage i afklaringsopgaver for at et nyt produkt i designfasen eller eksisterende produkter kan opnå et eller flere miljømærker (CE, astma og allergi, Svanen, Blomsten, Ø-mærket el.lign.). Som studerende får du relevant viden om grønne indkøb.

Indhold

  • mærkningsordninger
  • livscyklusbetragtninger i tilknytning til nye eller eksisterende produkter
  • EcoDesign principper
  • grønne indkøb.

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du:

  • indsamle og dokumentere informationer om et nyt produkt i designfasen eller eksisterende produkter med henblik på at opnå miljømærkning af produktet
  • vurdere kriterier for miljømærker i relation til mærkning og indkøb af udvalgte produkter
  • indgå i udviklings- og designopgaver af miljømærkede produkter

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Miljøforbedring og mærkning af produkter' giver 5 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Miljøforbedring og mærkning af produkter' er et valgfag på akademiuddannelsen i miljøteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.