Kemikalielovgivning og -styring

Akademiuddannelsen i miljøteknologi

Med faget er det formålet, at du kan bistå virksomheden i at efterleve kemikalielovgivningen.

Indhold

 • kemikalielovgivning
 • klassificering og mærkning
 • opbevaring
 • sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger
 • kemikaliestyring.

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du:

 • tage stilling til, hvordan kemikalier skal opbevares
 • udarbejde samt kontrollere rigtigheden af klassificering og mærkning af kemiske stoffer og blandinger
 • udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger
 • gennemføre simpel kortlægning af virksomhedens kemikalieforbrug
 • deltage i substitution af farlige kemiske stoffer
 • følge med i kemikalielovgivningen.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en skriftlig eksamen. Prøven har ekstern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Kemikalielovgivning og -styring' giver 5 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Kemikalielovgivning og -styring' er et valgfag på akademiuddannelsen i miljøteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.