Jordforurening

Akademiuddannelsen i miljøteknologi

Med faget får du en indføring i og forståelse for jord og de processer, som foregår i jord. Du får indsigt i emner som jordlag, jordtyper, økotoksikologi og naturtyper. Du får indsigt i jordforurening og forløbet af jordforureningssager.

Indhold

  • jordlag og jordtyper
  • økotoksikologi
  • naturtyper
  • jordforurening
  • lovgivning.

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du:

  • redegøre for forløbet i en jordforureningssag, vurdere analyseresultaterne og komme med forslag til oprensning af jorden
  • planlægge, udføre og dokumentere forløbet af jordforurenings undersøgelser
  • anvende viden og færdigheder til at håndtere miljøteknologiske problemstillinger i forbindelse med jordforureningssager
  • indgå i samarbejde om drift og optimering af anlæg til rensning af jord

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Jordforurening' giver 5 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Jordforurening' er et valgfag på akademiuddannelsen i miljøteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.