Drikkevand

Akademiuddannelsen i miljøteknologi

Med faget 'drikkevand' opnår du grundlæggende viden om indvending, forsyning og kvalitetssikring af drikkevand i den danske vandbranche.

Indhold

  • grundvandskemi
  • vandindvinding
  • vandbehandling
  • sikring af vandkvalitet
  • love/bekendtgørelser/vejledninger

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du:

  • udtage prøver af drikkevand i henhold til danske standarder og foretage udvalgte laboratorieanalyser af vandkvalitet
  • udregne grundvandsparametre og vurdere beskyttelsesgraden for grundvandsmagasiner
  • vurdere analysedata i forhold til gældende lovgivning og grænseværdier
  • udvikle egen praksis i forbindelse med vandindvinding.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en skriftlig eksamen. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Drikkevand' giver 5 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Drikkevand' er et valgfag på akademiuddannelsen i miljøteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.