CSR og cirkulær økonomi

Akademiuddannelsen i miljøteknologi

Med faget kan du medvirke ved opstilling af CSR-handlingsplaner og implementering af disse. Du kan medvirke til at få et lukket materialekredsløb i en virksomhed eller organisation.

Indhold

  • cradle-to-cradle
  • biologiske og tekniske kredsløb
  • design og systemer

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du:

  • medvirke til at få lukket kredsløb i en virksomhed eller organisation
  • bidrage til arbejdet omkring mærkningskrav og ansøge om C2C-mærkning
  • opstille simple CSR handlingsplaner og stå for implementeringen
  • udvikle egen praksis omkring cirkulær økonomi i praksis i en lille virksomhed eller organisation, herunder ift. partnerskaber, frivillige mærkninger og ordninger
  • medvirke i auditering i leverandørers efterlevelse af virksomhedens Code of Conduct for leverandører
  • Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'CSR og cirkulær økonomi' giver 5 ECTS point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'CSR og cirkulær økonomi' er et valgfag på akademiuddannelsen i miljøteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.