Boringer på land

Akademiuddannelsen i miljøteknologi

Med faget kan du vælge den optimale boremetode til en række boringsformål under hensynstagen til gældende lovgivning og geologien på borestedet.

Indhold

  • relevante boreteknikker og –formål
  • geologi med baggrund i boreaktivets oplysninger
  • lovgivning
  • boremudder, kemi og dokumentation

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du:

  • udvælge den bedst egnede boreteknik til almindeligt forekommende boringsformål
  • planlægge borearbejde under hensyntagen til gældende lovgivning og lokal geologi
  • udfærdige en korrekt borerapport
  • håndtere udviklingsorienterede situationer inden for planlægning, dokumentation og indrapportering af boringer

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en skriftlig eksamen. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Boringer på land' giver 5 ECTS point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Boringer på land' er et valgfag på akademiuddannelsen i miljøteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.