Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i miljøteknologi

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point. Akademiuddannelsen i miljøteknologi består af to obligatoriske fag, en række valgfag samt et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag, der svarer til samlet 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet.

Download studieordning

Klik på de enkelte fag for mere information:

Obligatoriske fag

Valgfag

Valgfag skal tilsammen udgøre 30 ECTS-point. Du skal som minimum vælge valgfag, der svarer til 20 ECTS-point inden for fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Valgfag fra andre fagområder må tilsammen højst udgøre 10 ECTS-point.

Se oversigt over fagområder >>

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt - miljøteknologi (10 ECTS)

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig