Praktiske oplysninger

Akademiuddannelsen i miljøteknologi

Tid og sted

Undervisningen er primært tilrettelagt i dagtimerne og foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Hasselager Allé 8, 8260 Viby J. 

Indledende fag og studieteknik

Inden du starter, kan du tage en række indledningsfag i kemi, matematik, biologi og it, hvis du har behov. Kontakt os, hvis du er i tvivl. 

Inden studiestart kan du også tage et kursus i studieteknik, hvis det fx er længe siden, du har været på skolebænken.

Eksamen

Du finder info  mere om regler, retningslinjer og klagevejledninger i forbindelse med eksamen her >>

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her >>

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig