Ledelse i praksis (AU28)

- Grønland

En dygtig leder er bevidst om sin egen adfærd og ledelsesstil og fortrolig med relevante ledelses- og samarbejdsformer. Derfor er det vigtigt, at du som leder kender dine egne styrker og svagheder samtidig med, at du har et skarpt blik for dine medarbejderes kompetencer og udviklingspotentialer.

Formålet med 'ledelse i praksis' er at kvalificere dig til at varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis samtidig med, at du udvikler din personlige lederadfærd.

Indhold

På 'ledelse i praksis' kommer du til at arbejde med:

 • Ledelsesteori
 • Personlig lederstil-/udvikling
 • Kommunikation
 • Lærings– og udviklingsprocesser
 • Konflikthåndtering
 • Metode

Dit udbytte

Målet med faget er, at du:

 • får kendskab til generelle praksisrelaterede ledelsesteorier
 • får kendskab til forskellige ledelsesmæssige krav og forventninger fra medarbejdere, kolleger og ledelse
 • kan analysere dit eget tidsforbrug og bruge forskellige personlige planlægningsværktøjer
 • kan vurdere forskellige ledelsesformers effektivitet i de konkrete ledelsessituationer og anvende dem i praksis
 • kan forstå betydningen af dialogen som et ledelsesværktøj og forholde dig til og forstå kommunikationssituationen og dens betydning for din gennemslagskraft
 • kan bruge relevante værktøjer, når du præsenterer budskaber og problemstillinger
 • kan arbejde med din egen læring og kompetenceudvikling
 • kan sparre med andre og skabe grundlag for deres udvikling
 • kan forstå og analysere forskellige konflikttyper og forstå konfliktens grundlæggende natur
 • kan vurdere konflikten og på baggrund af det vælge mellem forskellige konfliktløsningsmodeller.

Sådan arbejder vi

Undervisningen er baseret på erfaringsbaseret læring. Din læring sker i et ”mix”, hvor du får ny viden gennem indlæg, eksperimentering, erfaring og refleksion. Undervisningen tager derfor i høj grad udgangspunkt i, at du selv er aktiv og bidrager med dine egne erfaringer – både på holdet og i gruppen.

Ledelse i praksis (AU28)

Startdato: 01-03-2022

Pris: 20.500 kr.

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)