Det strategiske lederskab (AU27)

- Grønland

En kompetent og fremsynet leder tager del i virksomhedens strategiske lederskab – på en professionel måde og udvikler konstant sin egen personlige lederadfærd. Lederskab er for dig, der ønsker at øge dine kompetencer inden for menneskelig udvikling og adfærd og få løftet dit strategiske lederskab.

Du får styrket din viden om strategisk lederskab. Formålet med faget er at kvalificere dig til at udvikle din egen personlige lederadfærd og til at tage del i virksomhedens strategiske lederskab – på en bevidst og professionel måde.

Indhold

Du kommer til at arbejde med disse temaer:

  • Strategisk kompetenceudvikling
  • Lederskab og sparring
  • Det ledelsesmæssige arbejdsfelt.

Udbytte

Målet med faget er, at du kan:

  • planlægge og gennemføre kompetenceudvikling i dit eget område med afsæt i virksomhedens mission, vision og strategi
  • analysere virksomhedskulturen og organisationens værdier
  • sparre og skabe grundlag for individers, gruppers og øvrige netværks personlige og faglige udvikling i relation til den strategiske kompetenceudvikling
  • tilrettelægge og gennemføre coachingforløb med udgangspunkt i medarbejderens forudsætninger
  • anvende udvalgte strategiske ledelsesfilosofier og modeller inden for eksempelvis projektledelse, forandringsledelse, kvalitetsledelse, innovationsledelse, salgsledelse og offentlig/politisk ledelse
  • vurdere ledelsesfilosofier og –modeller i en organisatorisk helhed og perspektivere disse i relation til ledelse på strategisk, taktisk og operationelt niveau.

Sådan arbejder vi

Undervisningen er baseret på erfaringsbaseret læring. Din læring sker i et ”mix”, hvor du får ny viden gennem indlæg, eksperimentering, erfaring og refleksion. Undervisningen tager derfor i høj grad udgangspunkt i, at du selv er aktiv og bidrager med dine egne erfaringer – både på holdet og i gruppen.

Det strategiske lederskab (AU27)

Startdato: 04-03-2022

Pris: 20.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)