Afgangsprojekt (AU27)

- Grønland

Du vælger et emne - gerne med udgangspunkt i en konkret virksomhed.

Formålet er, at du demonstrerer evne til at gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsens rammer. Afgangsprojektet skal emnemæssigt understøtte de moduler, du har valgt.

Den studerende skal i afgangsprojektet demonstrere evne til at:

  • formulere og afgrænse problemstillingen
  • vurdere og vælge relevant faglig metode
  • anvende valgte metode i en praksisnær problemløsning
  • præsentere problemstilling, teori- og metodevalg, problemløsning og konklusion i rapportform
  • præsentere og underbygge rapporten i mundtlig såvel som visuel form.

Eksamensform

Skriftligt eksamensprojekt med mundtlig eksamination.

Afgangsprojekt (AU27)

Startdato: Efterår 2022

Pris: 12.500 kr.