300 ledere uddannet i Grønland

Kisser Thorsøe fra GEUS lærte at 'læse' sine medarbejdere på lederuddannelsen i Grønland

Erhvervsakademi Aarhus har de seneste 20 år uddannet over 300 ledere i Grønland.

En af dem er kontorleder Kisser Thorsøe fra GEUS. "Jeg er blevet klogere på mig selv og andre," siger hun.

Kisser Thorsøe er naturgeograf og arbejder som chefkonsulent og kontorleder ved GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland i Nuuk, i Afdelingen for Petrologi og Malmgeologi.

Ligesom 300 andre ledere og mellemledere i Grønland har Kisser efteruddannet sig i ledelse på Erhvervsakademi Aarhus’ afdeling i Grønland.

“Jeg lærte rigtig meget,” siger hun og uddyber: “Det var fedt at få lov til at arbejde i dybden med nogle problemstillinger, som jeg ellers ikke normalt har tid til at fordybe mig i.”

“Jeg bruger mange af de værktøjer, jeg har fået på akademiuddannelsen i ledelse. Jeg er blevet bedre til at ‘læse’ mine medarbejdere og så har jeg fået en større indsigt i mig selv og forståelse for mekanismerne på en arbejdsplads,” fortæller den 44-årige kontorleder, der havde boet og arbejdet i Grønland i seks år, inden hun begyndte på uddannelsen.

Tog lederuddannelsen på 2½ år

Kisser tog uddannelsen på 2,5 år sideløbende med sit fuldtidsjob. Efter at hun dimitterede, har hun stadig kontakt til flere af sine medstuderende.

“På holdet opbyggede vi en fortrolighed og vi sparrede meget med hinanden. Især gruppeøvelserne var gode,” fortæller Kisser, der efterfølgende er blevet brugt som censor på uddannelsen.

”Ledelse er jo ikke raketvidenskab. Men man skal prøve at lære at forstå de signaler, man selv sender, og hvordan de opfattes. Uddannelsen har givet mig nogle værktøjer og en forståelse for, hvorfor folk reagerer, som de gør. Jeg er simpelthen blevet klogere på mig selv og andre,” konkluderer hun.

16 dimitterer årligt i Grønland

I Grønland dimitterer i gennemsnit 16 ledere årligt med en akademiuddannelse i ledelse eller HR fra Erhvervsakademi Aarhus.

Undervisningen foregår på HHE Hotel Hans Egede i Nuuk og starter typisk op hvert eller hvert andet år.