Virksomheder, der har erfaring med lederuddannelsen i Grønland

Vores studerende på lederuddannelsen i Grønland kommer bl.a. fra følgende virksomheder: 

A/S Boligselskabet INI
Asiaq - Grønlands Forundersøgelser
Dr. Ingrids Hospital
Grønlands Politi
Grønlands Selvstyre
Kalaallit Nunaanni Brugseni
KNI A/S
Kommuneqarfik Sermersooq
Kriminalforsorgen i Grønland
Nukissiorfiit
Royal Greenland A/S
Røde Kors Børnehjem