Uddannelsens opbygning

Lederuddannelsen i Grønland består af 5 fag og et afgangsprojekt. Uddannelsen tager 2½ år på deltid og svarer til 60 ECTS-point. Hvert fag afsluttes med eksamen.

Se mere om de enkelte fag her 

Lederuddannelsen i Grønland - Akademiuddannelse i ledelse

 

Ledelse i praksis

Human Resource Management

Projektledelse

 

Det strategiske lederskab

 

Afgangsprojekt

Organisation og arbejdspsykologi

Samtidig med at du får ny viden, får du også mulighed for at prøve de ledelsesteorier af i praksis, som du møder under uddannelsen.

Uddannelsen er baseret på, at du overfører de forskellige teorier, modeller og metoder til dit eget job. Det sker gennem konkrete og selvvalgte opgaver, som du gennemfører med basis i de muligheder, problemstillinger og krav, som du møder i din egen organisation.

Opgaverne skal du fremlægge for og diskutere med dine medstuderende i en fast netværksgruppe. På denne måde kan du reflektere over løsningens udfald, teoriernes anvendelighed og de forskellige læringspunkter.

På uddannelsen kommer du desuden til at opleve en række spændende tiltag, som er med til at skabe udviking - fx virksomhedssimulering med Business Case, test med efterfølgende individuel udviklingssamtale, konferencesystem og en internetbaseret 360 graders feed-back analyse. 

Dit udbytte

Når du har gennemført uddannelsen, kan du:

  • anvende relevante ledelses- og samarbejdsformer 
  • styrke en klar og konstruktiv dialog på alle niveauer i organisationen
  • analysere interne og eksterne udviklingsfaktorer i organisationen og udvikle dit eget ansvarsområde i forhold til disse faktorer
  • gennemføre en ansvarsbevidst og medarbejderinvolverende ledelse ud fra virksomhedens helhed
  • deltage i strategisk arbejde, fortolke overordnede mål og tilrettelægge strategiske forandringsprocesser i dit eget ansvarsområde 
  • tilrettelægge og gennemføre strategiske kompetenceudviklingsforløb på baggrund af medarbejdernes kvalifikationer og udviklingspotentiale
  • afdække og udvikle dine egne kvalifikationer og udviklingspotentialer.

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig