Praktiske oplysninger

Undervisning

Der er undervisningen fra kl. 8.00 til 16.00. 

Sted

Undervisningen finder sted på HHE Hotel Hans Egede i Nuuk.

Pris

Prisen for Lederuddannelsen i Grønland er 81.500 kr. inklusive forplejning. Du - eller din virksomhed - betaler pr. fag. Desuden kommer der udgifter til indkøb af bøger. Vi tager forbehold for evt. prisændringer. 

Se det aktuelle fagudbud og priser >>

Videreuddannelse

Lederuddannelsen giver adgang til lederuddannelse på diplomniveau og til Henley MBA på baggrund af en individuel vurdering og aktuelt jobindhold, ledelseserfaring og sproglig kompetence. 

Adgangskrav

Adgangskrav til uddannelsen er:

  • En relevant erhvervsuddannelse (faglært / EFG / EUD) med studiekompetence svarende til engelsk C
  • En relevant grunduddannelse (HHX, HTX, HF eller studentereksamen fra det almene gymnasium) for voksne med engelsk C
  • En adgangsgivende eksamen
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Individuel kompetencevurdering

Hvis ikke du opfylder adgangskravene kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse. 

Anerkendelse kan gives i form af: 
1) Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene eller dele heraf. 
2) Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen. 

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på tlf. 7228 6020

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig