Human Resource Management

- Grønland

En af lederens centrale opgaver er at udvikle de menneskelige ressourcer, så medarbejderne til stadighed kan følge med udviklingen og de krav, der stilles til organisationen. Her er muligheden for at få den nødvendige teoretiske ballast til at kunne udfylde rollen. Det er fagets formål, at du opnår kompetencer til selvstændigt at varetage HR-opgaver på alle niveauer i en virksomhed med henblik på at tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle medarbejdere. 

Indhold

 • Human Resources og strategisk ledelse
 • Personalepolitik
 • Personaleplanlægning
 • Tiltrækning af medarbejdere
 • Udvikling af medarbejdere
 • Fastholdelse af medarbejdere
 • Afvikling af medarbejdere
 • Samtaleformer
 • Projektarbejde.

Faget har fokus på HR-funktionens sammenhæng med og betydning for virksomhedens samlede strategiske arbejde. Med udgangspunkt i virksomhedens strategi skal den studerende kunne afdække kompetencebehov og gennemføre en kompetenceudviklingsplan.

Dit udbytte

Det er formålet med faget at du: 

 • kan forstå sammenhængen mellem Human Resources og virksomhedens øvrige forretningsmæssige strategier og organisering
 • har kendskab til videnregnskaber samt formålet og indholdet i disse
 • kan udarbejde en personalepolitik
 • har kendskab til styring af personaleressourcer
 • kan forstå generelle metoder om tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling af personale
 • kan afdække et rekrutteringsbehov gennem en job- og personanalyse
 • kan behandle en rekrutteringsopgave, herunder udarbejde en job- og personprofil
 • kan afdække og vurdere behovet for kompetenceudvikling
 • har kendskab til belønningssystemer og personalegoder til at fastholde medarbejdere
 • har kendskab til forskellige former for afvikling af medarbejdere
 • kan anvende relevante samtaleformer for Human Resources og etiske overvejelser i forbindelse med disse. 

Sådan arbejder vi

Gruppearbejde, erfaringsudveksling og konkrete problemstillinger er en væsentlig del af undervisningen og projektarbejdet.