Lederuddannelsen i Grønland

Lederuddannelsen i Grønland er en akademiuddannelse for ledere på 2½ år, der kvalificerer dig til at varetage lederroller på tværs af de traditionelle faggrænser og funktionsområder, fx som koordinator, konsulent, coach, projektleder, teambuilder, kompetenceudvikler osv. 

Uddannelsen henvender sig til ledere på alle niveauer i organisationen. Derudover er uddannelsen relevant for dig, hvis du er projektleder, koordinator eller lignende. Uddannelsen er målrettet ledere, der har brug for at få praktiske ledelsesredskaber til hverdagen. 

Få styrket dit personlige lederskab

På uddannelsen tager vi i høj grad udgangspunkt i de problemstillinger og udfordringer med at praktisere ledelse, som du til dagligt har på jobbet.

Lederuddannelsen i Grønland er kort sagt for ledere, der ønsker at få styrket udviklingen af deres personlige ledelsesstil og har en jobprofil, hvor det personlige lederskab er et vigtig element, fx i egentlige lederstillinger eller i stillinger hvor teamledelse og projektledelse indgår.

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig

300 ledere uddannet i Grønland

En af dem er kontorleder Kisser Thorsøe fra GEUS. "Jeg er blevet klogere på mig selv og andre," siger hun.

Læs mere