Organisation og arbejdspsykologi

Akademiuddannelsen i ledelse

Med 'organisation og arbejdspsykologi' får du praktiske værktøjer til at arbejde med din virksomheds organisering, kultur, trivsel og motivation. 

Målgruppe

'Organisation og arbejdspsykologi' er for dig, som ønsker at udvikle din forståelse for organisatoriske og arbejdspsykologiske processer og problemstillinger, så du aktivt kan tage del i løsningen af opgaver inden for området. 

Indhold

 • Organisationsudvikling
 • Organisationsstruktur og omgivelser
 • Styringsprocesser
 • Individ, grupper og teams
 • Motivation i arbejdslivet
 • Kultur og værdier
 • Trivsel og arbejdsmiljø
 • Forandringsprocesser
 • Metodeteori og dataindsamling

Dit udbytte

Når du har taget 'organisation og arbejdspsykologi', kan du:

 • analysere og vurdere hverdagens udfordringer mellem organisationens struktur, processer og kultur
 • anvende hensigtsmæssige metoder til at styrke motivation og arbejdsmiljø
 • analysere og forstå hvilke elementer, der kan påvirke trivsel og udvælge metoder til at styrke denne.
 • anvende metoder til etablering og udvikling af grupper og teams
 • indsamle og anvende data til at undersøge en organisatorisk problemstilling 

Sådan arbejder vi

Grundlaget for undervisningen er din dagligdag. Det er derfor vigtigt, at du selv er aktiv og bidrager med dine egne erfaringer. Din læring sker i et miks, hvor du får ny viden gennem oplæg og refleksion - og ikke mindst gennem sparring i mindre grupper. 

Eksamen og ECTS-point

Organisation og arbejdspsykologi afsluttes med en mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt kort projekt (8 sider). Der er ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Det korte projekt indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen. Faget giver til 10 ECTS-point.

Begynd i februar eller september

Vi opretter hold med start i februar og september, men optager løbende studerende til det kommende hold. Tilmeld dig gerne, når du har besluttet dig, da der kan være ventelister til holdene.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Organisation og arbejdspsykologi' er et fag på akademiuddannelsen i ledelse, der er en del af fagområdet for ledelse. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.