Ledelse i praksis

Akademiuddannelsen i ledelse

En dygtig leder er bevidst om sin egen adfærd og ledelsesstil og fortrolig med relevante ledelses- og samarbejdsformer. Derfor er det vigtigt, at du som leder kender dine egne styrker og svagheder samtidig med, at du har et skarpt blik for dine medarbejderes kompetencer og udviklingspotentialer.

Med 'ledelse i praksis' kvalificerer du dig til at varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis samtidig med, at du udvikler din personlige lederadfærd.

Gå direkte til tilmelding

Indhold

  • Hvad vil det sige at være leder?
  • Lederroller og personlighedstyper
  • Ledelsesværktøjer
  • Ledelseskommunikation og konflikthåndtering
  • Lærings- og udviklingsprocesser

Dit udbytte

Når du har taget 'ledelse i praksis', kan du:

  • varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis
  • definere udviklingsområder og opstille handlingsplaner for egen udvikling
  • anvende ledelseskommunikation som en central del af din egen ledelsespraksis
  • håndtere konfliktsituationer, samt vurdere hvornår der er behov for at søge hjælp til konfliktløsning.
  • håndtere udviklingsorienterede situationer inden for ledelsesområdet på det operationelle og taktiske ledelsesniveau

Sådan arbejder vi

Undervisningen er baseret på erfaringsbaseret læring. Din læring sker i et ”mix”, hvor du får ny viden gennem indlæg, eksperimentering, erfaring og refleksion. Undervisningen tager derfor i høj grad udgangspunkt i, at du selv er aktiv og bidrager med dine egne erfaringer – både på holdet og i gruppen.

Grundlaget for undervisningen tager udgangspunkt i ny viden gennem oplæg koblet med dine erfaringer. Det er derfor vigtigt, at du selv er aktiv og bidrager. Din læring sker ved at foretage analyser og vurdere praksisnære problemstillinger inden for ledelse. Dette sker både individuelt og i etablerede netværksgrupper i undervisningen. 

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter forløbet med en mundtlig eksamen kombineret med en erhvervscase. Du får karakter efter 7-trinsskalaen. 'Ledelse i praksis' giver 10 ECTS-point.

Begynd i februar eller september

Vi opretter hold med start i februar og september, men optager løbende studerende til det kommende hold. Send gerne ansøgningen, når du har besluttet dig, da der kan være ventelister til holdene.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Ledelse i praksis' er et fag på akademiuddannelsen i ledelse, der er en del af fagområdet for ledelse. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.