Ledelse i praksis - fleksibelt forløb med personlig træner

Pilotforsøg støttet af midler fra Uddannelsesministeriet

Faget 'ledelse i praksis' kan nu også tages som et særligt, fleksibelt forløb med færre fremmødedage, der passer ind i travle lederes hverdag. 

Du skal kun møde ind til undervisning 4 gange. Til gengæld er der indlagt e-læring og sparring med en personlig træner og læringspartner, så du får det fulde udbytte med meget mere fleksibilitet.

Uddannelsen indledes med en samtale med en læringspartner, hvor vi sammen tilrettelægger din unikke uddannelse. Læringspartneren er din personlige sparringsmakker under hele forløbet. På uddannelsen deltager du i netværksgrupper omkring de temaer, der har din interesse, og du får artikler, podcasts mv. målrettet dine behov. Din læringsrejse består således af temaer og materialer, som er fælles med de andre, og af stof som understøtter dine behov.

Forløbet er for dig, der er leder, projektleder eller har en koordinerende funktion.

Sådan arbejder vi

På denne særlige udgave af faget 'ledelse i praksis' kombineres undervisningen med e-læring og fremmøde.

 • Med e-læring (fx videoer, podcast og quiz) kan du studere, når du har tid – og gentage det efter behov.
 • På mødedagene får du sparring og tid til refleksion med andre ledere. Kombinationen fremmer individuel læring i en travl hverdag.

I forløbet indgår 4 mødedage, som hver især er struktureret omkring et overordnet ledelsestema. Der er min. to undervisere på pr. mødedag.

Imellem de enkelte mødedage løser du opgaver, der tager afsæt i din organisation og dagligdag samt din personlige udvikling som leder. Der stilles desuden forskellige opgaver samt individuelt udvalgte artikler, videoer, podcasts mv. i forhold til de enkelte emner.

Afhængig af dine erfaringer og ønsker kan du også gennemføre dette fleksible lederuddannelsesforløb på diplomuddannelses-niveau. Hvad der passer til dig? - det afklarer vi sammen, når du har tilmeldt dig.

Mødeplan

Undervisningen er en kombination af mødedage, e-læring, opgaveløsning og individuel sparring. Mødedagene ligger fast, mens vi hjælper dig til at planlægge de andre konkrete elementer. Det gør vi til en opstartssamtale, når du har tilmeldt dig. Inden 1. mødedag har du en sparring med din personlige sparringspartner og 'træner'.

 • 1. mødedag: Introduktion og Hvem er jeg som leder?
  Torsdag 12. september 2019 kl. 9-20
 • 2. mødedag: Hvordan kan jeg motivere og udøve ledelse af teams?
  Fredag d. 4. oktober 2019 kl. 9-16
 • 3. mødedag: Hvordan kan jeg som leder kommunikere samt agere i konflikter? 
  Fredag d. 1. november 2019 kl. 9-16
 • 4. mødedag: Hvordan kan jeg som leder understøtte udviklings- og læringsprocesser?
  Onsdag d. 27. november 2019 kl. 9-16

Eksamen og ECTS-point

Fordi forløbet er tilrettelagt fleksibelt, kan du vælge forskellige eksamensdage afhængig af din kalender. Du skal først vælge dato, når du er startet. Vælg mellem fredag 13. december, mandag 16. december, mandag 6. januar eller tirsdag 7. januar.

Du afslutter forløbet med en mundtlig eksamen kombineret med en erhvervscase. Du får karakter efter 7-trinsskalaen. 'Ledelse i praksis' giver 10 ECTS-point.

Du skal regne med en samlet arbejdsindsats på ca. 275 timer inkl. samtaler med din læringspartner, deltagelse i netværksgrupper, forberedelse og eksamen. 

Mød dine undervisere

Sted og pris

Undervisningen ligger på et af disse to steder:

 • Erhvervsakademi Aarhus, Ringvej Syd 104, 8260 Viby J
 • VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Dette fleksible fag er støttet af statslige midler til efter- og videreuddannelse. Derfor får du faget til en lavere pris end normalt.

Der er kun plads til 24 på faget. De uddeles efter først-til-mølle, med tilmeldingsfrist 30. august.

Prisen er inkl. forplejning, men uden bøger. Prisen giver desuden adgang til e-læringsmateriale efter gennemført uddannelse, så du og din virksomhed har mulighed for at træne i udvalgte emner.

Kontakt

Har du spørgsmål til dette fleksible fag?

Kontakt chefkonsulent Pernille Henriksen på tlf. 7228 6111 eller mail pehe@eaaa.dk