Konflikthåndtering og coaching

Akademiuddannelsen i ledelse

Vil du blive bedre til at forstå og håndtere konflikter, og være med til at forbedre kommunikationen og skabe et godt arbejdsklima i din virksomhed, så er konflikthåndtering og coaching noget for dig.

Målgruppe

Konflikthåndtering og coaching er for dig, der har behov for og lyst til aktivt at arbejde med og udvikle sine evner inden for konflikthåndtering. Du kan være leder, projektleder, medarbejder i HR-funktioner, tillidsrepræsentant eller have en anden nøglefunktion i din virksomhed.

Dit udbytte

Når du har taget Konflikthåndtering og coaching kan du:

  • analysere, håndtere og forstå konflikter og konflikttyper og hvad der ligger bag vores handlinger.
  • forstå de psykologiske processer omkring kommunikation og konflikter, hvorfor der opstår konflikter, og hvordan et konfliktforløb ser ud og hvordan det kan håndteres.
  • anvende din viden til at skabe højere performance og bedre arbejdsklima i virksomheden.
  • bruge fagets teorier og metoder til at udvikle og håndtere konflikter og uenigheder i egen ledelsespraksis på et reflekteret grundlag.

Sådan arbejder vi

'Konflikthåndtering og coaching' er et værktøjsorienteret fag, der skal styrke dine kompetencer til at analysere og arbejde med konflikter.

Du kommer løbende til at afprøve fagets konkrete anvendelighed i studiegrupper, hvor du får mulighed for individuelt og i gruppeprocesser at træne de nye værktøjer og metoder.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en erhvervscase på 2 normalsider. Du får en karakter efter 7-trins-skalaen. 'Konflikthåndtering og coaching' giver 10 ECTS-point.

Begynd i februar eller september

Vi opretter hold med start i februar og september, men optager løbende studerende til det kommende hold. Tilmeld dig gerne, når du har besluttet dig, da der kan være ventelister til holdene. 

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Konflikthåndtering og coaching' er et fag på akademiuddannelsen i ledelse, der er en del af fagområdet for ledelse. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.